Donbas Studies DS

Донбас. Перша лінія

Донбас. Перша лінія
Проект «Донбаські студії», Фонд ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив

Автори: Андрій Возьянов, Оксана Міхєєва, Євгенія Моляр, Андрій Портнов, Катерина Радченко, Катерина Яковленко та ін. Упорядниця: Любава Іллєнко. Мови: українська, англійська

Збірка публікацій містить авторські наукові та публіцистичні матеріали, інтерв’ю та фотографії, зібрані у межах дослідницького проекту Донбаські студії фонду ІЗОЛЯЦІЯ. Книга певною мірою закріплює академічні напрацювання експертів, що були представлені під час відкритих заходів у Києві та Маріуполі в період 2015–2016 років. Роботи актуалізують культурні, політичні та соціальні аспекти регіону, аналізують поточні воєнні події, що висунули його на перші шпальти національного та глобального дискурсів.

За підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерланди.

Рік видання: 2016

Скачати PDF-файл 


Donbas. First Line 
Project “Donbas Studies”, IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives
2016
Ukrainian, English

Authors: Andriy Vozyanov, Oksana Mikheieva, Ievgeniia Moliar, Andrii Portnov, Kateryna Radchenko, Kareryna Iakovlenko and others. Compiled by Lubava Illyenko.

The collection of publications includes original scientific and journalistic articles, interviews and photographs compiled as part of the Donbas studies project by IZOLYATSIA. The book recapitulates academic achievements of the experts presented within the open events in Kyiv and Mariupol in 2015-2016. The works actualize the cultural,political and social aspects of the region and analyze the current military events that have pushed it to the front lines of the national and global discourses.

The project is realized with the support of the Human RightsFund of the Kingdom of the Netherlands.

Download PDF

Автори:
, , , , ,

Видавництво:

Рік видання:

Теги:
, , , , , ,