Про проект

Дослідницький проект Донбаські студії фонду ІЗОЛЯЦІЯ спрямований на формування та консолідацію експертної спільноти навколо теми Донбасу та створення міждисциплінарної платформи/ресурсного центру для конструктивної дискусії навколо регіону України із залученням фахівців різних галузей знань.

Для реалізації своєї цілі у рамках проекту Донбаські студії створена та працює бібліотека, у яку увійшла дослідницька та художня література та аудіо-візуальна інформація з регіональних студій, української та світової гуманітаристики тощо.

Крім того, Донбаські студії ініціюють міждисциплінарні соціокультурні дослідження із залученням фахівців різних галузей знань. Протягом існування проекту вийшли друком дві збірки Гендерні дослідження (2015) та Донбас. Перша лінія (2016), які підсумовують інтелектуальні розвідки останніх років.

Також, в рамках практичної складової серії культурних проектів ЗМІНА, що відбувається з 2015 року в містах Донецької та Луганської областей було реалізовано ряд досліджень, що супроводжували діяльність фонду, спрямовану на підтримку культурних ініціатив у малих містах регіону.

Проект Донбаські студії виступає організатором публічних лекцій та дискусій, що направлені на всебічне осмислення та вивчення практик, процесів та станів, які сьогодні домінують у суспільному дискурсі щодо Донбасу.