Donbas Studies DS

Жінка в традиційній українській культурі

Монографія – перше в Україні комплексне історико-етнологічне дослідження становища жінок у середовищі українського селянства, здійснене на засадах гендерного підходу. Книга знайомить з основними етапами становлення феміністської парадигми в соціальній та культурній антропології, а також розкриває ґенезу та сучасні тенденції розвитку жіночих студій в українському народознавсті. Авторка висвітлює правовий, соціально-демографічний та світоглядний контекст життя української селянки, аналізує джерела і зміст традиційного стереотипу фемінності. У фокусі дослідження – функції та повноваження, права і обов’язки жінки на різних етапах життєвого циклу (дівчинка, дівчина, жінка, баба). Особлива увага – процесові ґендерної соціалізації дівчат. Книга розкриває особливості як нормативних (дівчина, дружина, мати, господиня), так і девіантних (вдова, самотня матір, відьма) жіночих соціальних ролей у сім’ї та сільській громаді. У дослідженні показано засадничу неможливість однозначної оцінки гендерних відносин та становища українських жінок у минулому, розкриті суперечливі та складні аспекти жіночого повсякдення, які досі перебували поза увагою дослідників. Написана на основі різноманітних джерел (етнографічних і фольклорних матеріалів, історичних документів, законодавчих актів, статистично-демографічних відомостей тощо) книга дозволяє скласти доволі цілісне уявлення про буденне життя української селянки у другій половині ХІХ – напочатку ХХ ст.

ЗМІСТ

 1. ПЕРЕДМОВАЧАСТИНА ПЕРША: ЖІНОЧІ СТУДІЇ В НАРОДОЗНАВСТІ

  1. Жіночі студії в Україні: історія та сучасність

  2. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології

  3. Ґендерний підхід: теоретичні засади та ключові категорії

  ЧАСТИНА ДРУГА: СТАЮЧИ ЖІНКОЮ

  4. Соціально-правові та культурно-історичні контексти жіночого повсякдення

  5. Дівчинка: основи гендерної програми

  6. Дівчина: іспит на зрілість

  ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ЗВИЧАЙНА ЖІНКА

  7. Дружина: до питання егалітарності подружжя

  8. Господиня: жінка в праці й творчості

  9. Мати: ідеали та практики материнства

  10. Баба: жінка на схилі років

  ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: ІНАКША ЖІНКА

  11. Покритка: доля самотньої матері

  12. Вдова: труднощі та переваги удовиного життя

  13. Відьма: життя на маргінесі

  ПІСЛЯМОВА

  УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Автори:

Видавництво:
,

Рік видання:

Теги: