Donbas Studies DS

Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір

У брошурі історія і сучасний стан Донбасу представлені у територіальному контексті, крізь призму концептів регіоналізму, рубіжності, теорії погранич. Нетиповий, штучно сконструйований регіон розглядається як ареал складного переплетення різноспрямованих впливів, зумовлених наявністю невпорядкованого українсько-російського кордону, як зона підвищеної міграційної рухливості та своєрідного культурно-психологічного нарцисизму. Аналізуються витоки й прояви збройного конфлікту на Сході України, до якого привернута увага всього світу.

Зміст

Вступ …5

1. Пограниччя як об’єкт дослідження …8

2. Донбас як стикове пограниччя …20

3. Витоки проблем …24

4. Донбас революційний і радянський …36

5. Донбас у незалежній Україні: ціна прорахунків …51

6. Поведінкові стереотипии як віддзеркалення суспільних настроїв …59

 

Автори:

Publisher:

Рік видання:

Теги: