Donbas Studies DS

Донеччина та Луганщина — козацькі землі України (XVI–XVIII ст.).

Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід’ємної скла- дової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сто- рінками, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпро- во-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литов- ською державою, Московським царством, Кримським ханством та Осман- ською імперією, а в другій половині XVII–XVIII ст. увійшли до складу Української козацької держави. На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х рр. і до кінця 1700-х рр. території сучасних Донеччини та Луганщини

Автори:

Publisher:

Рік видання:

Теги:
, ,