Donbas Studies DS

Ранкові роздуми

Книга видатного українського філософа-вченого, лауреата Шевченківської премії 2005 року була представлена в рамках Четвертого Весняного Київського книжкового ярмарку 2-5 квітня 2009 р. У книзі висвітлюється культурологічний досвід трансформації європейської філософії ІІІ тисячоліття, яка після краху формалістичної методології науки усвідомила, що світоглядним дороговказом розуміння нової цивілізації може бути імператив людини в усій неосяжності її душі, таїни долі та жадоби до вищих цінностей, що є можливим тільки через культуру.

У центрі уваги автора знаходяться питання національної культури, її архетипи, вічні символи та принципи духовної самопобудови особистості й нації. Усі ці теми розглядаються на доступному для читачів рівні і будуть цікаві усім, хто опікується проблемами Духу в сучасному контексті.

ЗМІСТ:
Ранок як життєва подія……………………………………………………………. 10
Культура розкриває внутрішню безмежність людини……………………….13
Десять книжок як фундамент європейської гуманітарної освіченості……26
Культурні виміри науки………………………………………………………………32
Мистецтво — нова онтологія………………………………………………………..40
Києво-Могилянка — фортеця української духовності………………………..46
Принципи духовності XXI століття…………………………………………………52
Бути громадянином ноосфери………………………………………………………64
«Кінець історії» чи метаісторія?…………………………………………………….74
Київ у контексті метаісторії…………………………………………………………..92
Культурні архетипи Києва…………………………………………………………..98
Універсалії української культури…………………………………………………108

Автори:

Publisher:

Рік видання:

Теги: