Donbas Studies DS

Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій

Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій / Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації; Український культурологічний центр; ТОВ “Східний видавничий дім”. – Донецьк, 2015. – 364 с.

Збірка містить статті, присвячені найбільш гострій проблемі сучасної Європи – збройному конфлікту на Сході України. В статтях розглядаються питання передумов його виникнення, розвитку, особливостей та наслідків.

В збірці представлений весь спектр поглядів на суть та ґенезу конфлікту.

Головним принципом відбору матеріалу стала його відповідність загальнонауковому критерію об’єктивності та обґрунтованості.

Виходячи з того, що остаточної наукової оцінки конфлікту дотепер не надано, дану збірку статей слід вважати першою спробою постановки проблеми як предмета наступних наукових досліджень.

 

ЗМІСТ

ГЕОПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УРАЇНИ

Александр Сытин. ЕВРОПЕЙСКИЙ И ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЙ

Ігор Пасько. ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНЕ: GEMEISCHAFT UND GESELSCHAFT

Ірина Богінська. ГЕОПОЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ РОСІЇ В «УКРАЇНСЬКІЙ КРИЗІ»: ОСТРІВ РОСІЯ – КОНТИНЕНТ КРИМ – ДЕРЖАВА НОВОРОСІЯ

Наталя Криворучко. СТРАТЕГІЧНА КУЛЬТУРА ЄВРОПИ І ВИКЛИКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Михайло Черенков. ВИКЛИК РЕЛІГІЙНІЙ СВОБОДІ ТА ДУХОВНО- КОНФЕСІЙНОМУ ПЛЮРАЛІЗМУ УКРАЇНИ: ІДЕОЛОГІЯ ТА ЕКСТРЕМІЗМ «РУССКОГО МІРА»

Володимир Гуржи. НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКТРИНИ «РУССКІЙ МІР» В УКРАЇНІ

Тарас Мошовський. УКРАЇНА: НАРОДЖЕННЯ ЧИ ПРОБУДЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ІСТОРІЇ

Юлія Брило. ПОСТТОЙНБІАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ПРО КОНФЛІКТ ЯК ФОРМУ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЦИВІЛІЗАЦІЯМИ

Руслан Халіков. ГАРЯЧІ ТОЧКИ СУЧАСНОГО СВІТУ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В СИТУАЦІЯХ НАВКОЛО «ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» ТА САМОПРОГОЛОШЕНИХ РЕСПУБЛІК ДОНБАСУ

 

 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: ТИПОЛОГІЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ШЛЯХИ ДЕЕСКАЛАЦІЇ

Йосси Бейлин. ПОСТРОЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УКРАИНЕ

Ганна Жекало. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ»

Олег Кирницький. ВІРТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ВІЙНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Дмитро Кобалія. ПРО РАМКИ І ФОРМАТ «УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ»

Максим Лепський. СТРАТЕГІЧНЕ ФОКУСУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОМУ КОНФЛІКТНОМУ ПРОТИСТОЯННІ В УКРАЇНІ

Володимир Фадєєв. МЕРЕЖІ, ТЕРТЯ ТА МАШИНИ ВІЙНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ НОТАТКИ ПРО УКРАЇНСЬКУ КРИЗУ

Віктор Левицький. СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ ЯК НАСЛІДОК СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ (ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?)

Володимир Глазунов. ГІБРИДНА ВІЙНА В УКРАЇНІ: ОЛІГАРХІЧНИЙ ДИСКУРС

Марина Колінько. МЕЖІ Й ГОРИЗОНТИ ДОМАШНЬОГО СВІТУ

Володимир Скворець. ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Віктор Левицький. КРИЗА, ВІЙНА ЧИ КОНФЛІКТ – ЯК КОРЕКТНО НАЗИВАТИ ПОДІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ

 

БУТТЯ НА МЕЖІ: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В УМОВАХ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Олександр Білокобильський. ЗАРУЧНИКИ МІФОЛОГІЧНОГО РОЗУМУ АБО ЧОМУ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ СТАВ МОЖЛИВИМ

Олена Кравченко, Олексій Василюк, Алла Войціховська, Катерина Норенко. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ДОВКІЛЛЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Ірина Курило, Світлана Аксьонова, Людмила Слюсар. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ У КОНТЕКСТІ ФАКТОРІВ ТА НАСЛІДКІВ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Ксенія Гуржи. НЕЛІНІЙНИЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВУ КОНФЛІКТОГЕННИХ ФАКТОРІВ В ЛОКАЛЬНИХ ПРОСТОРАХ: ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО РЕГІОНУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Катерина Горбенко. СОЦІАЛЬНІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ

Олег Туренко. ФРАГМЕНТАРНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ДОНБАСУ: ВЕЖІ ОБЛОЖЕНОГО ГРАДУ

Олександр Штоквиш, Богдан Короленко. «КРИМСЬКА ОБРАЗА»: МІФ, ЙОГО ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОЕКЦІЇ

Віра Додонова. СОЦІАЛІСТИЧНІ АБЕРАЦІЇ ДОНБАСУ І КОНСЕРВАТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЇ

Автори:

Publisher:
, ,

Рік видання:

Теги: